FI EN SE

Toimintakykyarvio.fi

Käyttöohjeet toimintakykyarvion luomiseen


Toimintakykyarvion luominen on helppoa. Vastaamiseen menee aikaa toimintakykyarvion laajuudesta riippuen 15-60 minuuttia. Toimintakykyarvion tekemisestä on hyvä keskustella ja sopia koulun sisällä. Keskustelua voi käydä myös oppilaan muun verkoston kanssa.Toimintakykyarvion tekemiseen on pyydettävä huoltajilta lupa. Tulosta "Suostumus toimintakyvyn arviointiin" -lomake tästä.


1. Luo tunnus tästä ja aktivoi se saatuasi sähköpostin.
2. Kirjaudu sisään tästä!
3. Klikkaa, luo uusi toimintakykyarvio.
4. Keksi toimintakykyarviolle anonyymi tunniste ja kirjaa itsellesi ylös, kenen toimintakykyarvio on kyseessä. 
5. Kirjoita lyhyt kuvaus, joka näkyy vastauslomakkeissa. 
6. Valitse oppilaan toimintakyvyn kannalta olennaiset osa-alueet. Voit tarkastella osa-alueiden kysymyksiä tässä vaiheessa
7. Lähetä toimintakykyarvio oppilaalle, sekä hänen arkeensa osallistuville. Voit myöhemmin lähettää lisäkutsuja arvioon luodun toimintakykyarvion Tiedot-sivulta.
8. Pääset tarkastelemaan toimintakyvyn kuvausnäkymiä, kun joku vastaajista saanut osuutensa valmiiksi.
9. Voit tulostaa tai tallentaa toimintakyvyn kuvauksen eri näkymiä tarpeen mukaan esim. HOJKS keskustelun pohjaksi.
10. Poimi koosteeseen eri näkymistä keskeisimpiä toimintakyvyn vahvuuksia, tuen tarpeita tai vastaajien erilaisia näkemyksiä. Koostetta voi käyttää pohjana ohjauskeskustelussa ja täydentää keskustelun lomassa. Koosteen tyhjiin kenttiin lisätyt tekstit ja kommentit eivät tallennu. Ne ovat nähtävissä vain ladatussa pdf-tiedostossa.Toimintakykyarvion koostaminen


Toimintakyvyn koostaminen on hyvä tapaa nostaa yhteiseen keskusteluun keskeisiä toimintakyvyn vahvuuksia, tuen tarpeita sekä erilaisia näkemyksiä. Tässä on erään esimerkkitapauksen alkutiedot, jonka pohjalta hänelle on luotu toimintakykyarvio. Koosteessa on oppilaan toimintakyvyn kannalta keskeisimmät asiat sekä keskustelussa esiinnousseet havainnot.Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä